”Värna rätten att äga och bruka skog”

Debatt. Sveriges skogsägare har ett erbjudande till samhället. Men det krävs ett kraftfullt politiskt ledarskap för att förvalta det erbjudandet. Det skriver representanter för LRF Mälardalen och Mellanskog.

Under ett seminarium i Almedalen i somras vittnade en skogsägare om hur han och hans familj i hundratals år skött sin skog. Hur de genomlevt två världskrig, hungersnöd och familjetragedier – men alltid tagit hand om skogen.

Och hur ofattbar känslan var när en myndighetstjänsteperson på 1,5 timme kunde ta den ifrån honom.

Denna historia är inte unik. Problem med rättsosäkerhet och skogsmark som i det närmaste konfiskeras utan ekonomisk ersättning har kommit att bli allt fler skogsägares verklighet.

Denna familj hade genom sin skötsel av skogen skapat hög biologisk mångfald. Myndigheten beslutade att detta måste skyddas. Skyddas från vad kan man fråga sig? Från de som skapat miljön?

Som representanter för Sveriges skogsägare är vi djupt oroade över den utveckling vi ser. Tillsammans formulerade vi en principdeklaration.

Den har under sommaren gått som budkavle över landet. Den har undertecknats av förtroendevalda representanter över hela Sverige från LRF och skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna.

Budkavlen handlar om:

• En trygg och stark ägande- och brukanderätt.

• En tillämpning av skogspolitiken som säkerställer frihet under ansvar.

• En miljöpolitik som på allvar möter dagens stora utmaningar – klimat och hållbar utveckling – och ser den brukade skogen som en tillgång, inte en risk.

Med denna budkavle vill vi sätta fokus på det fantastiska erbjudande som Sveriges skogsägare har till samhället – jobb, tillväxt i hela landet, klimatnytta, hållbara resurser för framtiden. Och synliggöra de stora problem vi ser, som sätter hinder i vägen för detta erbjudande.

Sverige ses internationellt som ett föredöme i skogsfrågor. Delegationer från hela världen kommer för att få veta hur vi lyckats med att samtidigt öka produktionen och miljöhänsynen i skogen.

Hur vi fått aktiva skogsägare som investerar i skötsel av sin skog och en världsledande industri som tillverkar klimatsmarta och innovativa produkter som ersätter olja och plast. Hur vår naturhänsyn genererar positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald.

Vi svarar: vår skogspolitik som bygger på tilltro till människor och deras förmåga, frihet under ansvar och en stark och trygg äganderätt.

Vad svarar vi imorgon? Känner vi då fortfarande trygghet att fortsätta investera i Sveriges gröna guld? Vi står inför en ny mandatperiod – och vi vill se våra politiker agera. Säkerställer de en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar, värnar de rätten att äga och bruka skog?

Vem som än får styra landet så står en sak klar gällande skogen – det krävs ett kraftfullt politiskt ledarskap för att säkerställa den skogspolitik som ger Sveriges skogsägare förutsättningar att fortsatt leverera sitt erbjudande till samhället.