V vill ha ett Uppsala för alla

Vänsterpartiet i Uppsala går till val med en enda fråga på agendan. Jämlikhet.

– Det vi lägger ned på jämlikhet i dag har vi igen i morgon, säger Tobias Smedberg, nytt förstanamn på partiets kommunlista.

Tillsammans med Hanna Victoria Mörck, tvåa på kommunlistan, presenterar han Vänsterpartiets program för den kommande mandatperioden. ”Ett Uppsala för alla” heter det och fokuserar på fem områden med särskilt stor betydelse för jämlikhet: jobb, bostäder, skola, jämställdhet och äldreomsorg.

Fler jobb ska uppnås genom ökade investeringar i välfärden. Någon skattesänkning är därmed inte aktuell.

– Vi vill fortsätta satsningen på extratjänster till nyanlända och långtidsarbetslösa, med särskilt fokus på Gottsunda och andra utsatta områden. Dessutom vill vi permanenta rätten för all att läsa in ny kompetens på komvux och höja lönerna för de lägst betalda inom kommunen, säger Tobias Smedberg.

På bostadssidan vill Vänsterpartiet öka andelen hyresrätter i nyproduktion.

– Vi behöver även pröva fler sätt än investeringsbidragen för att pressa ned hyrorna som ju är alldeles för höga i dag, säger Hanna Victoria Mörck.

I programmet föreslås att kommunen sätter ett maxtak för hyran när man anvisar mark till bostadsbolag och att man prioritera låga hyror när det byggs på kommunal mark.

– Vid renoveringar vill vi permanenta Uppsalamodellen, alltså den som Uppsalahem infört i Eriksberg och där hyresgästen själv kan bestämma vilken nivå man vill ha och betala för.

Mindre elevgrupper

Liksom övriga partier vill Vänsterpartiet satsa mer på lärarna. V-receptet går ut på att skapa mindre elevgrupper, främst på lågstadiet, stärka stödfunktioner som skolkurator och skolbibliotekarier och ge barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till fritids.

– Nu vill vi också göra ett försök med läxfri skola, med antingen inga läxor alls eller med läxläsning på skolan.

Förutom läxfri skola återfinns en annan ”favorit i repris” i V-programmet, nämligen sex timmars arbetsdag.

Sex timmars arbetsdag

– Det vill vi göra ett försök med under kommande mandatperioden, på någon eller några kommunala arbetsplatser inom barnomsorgen, skolan eller äldreomsorgen, säger Tobias Smedberg.

Han hänvisar till försök som gjorts i flera andra kommuner och som gett på goda resultat, bland annat i Göteborg och Nyköping.

– Därför tycker vi det är dags att göra ett försök även här i Uppsala nu. Det man kan vinna är bland annat mindre stress och sjukfrånvaro och att kommunens attraktivitet som arbetsgivare ökar.

Inom äldreomsorgen slår partiet vakt om en verksamhet utan vinstressen, fler ­äldreboenden i kommunal regi förespråkas. Men valfrihet ska finnas – i viss form.

– Vi vill skapa en modell för offentlig valfrihet. Då handlar det om att man ska kunna välja innehållet i omsorgen, inte vem som ska utföra den, förklarar Hanna Victoria Mörck.

Fakta

Val 2018