Stjälpta Skeppet ger skärpta regler

I snart två månader har restaurangbåten Skeppet legat på sniskan i Fyrisån. Många Uppsalabor är trötta på att se det halvsjunkna fartyget – som tyvärr blir kvar minst till midsommar. Nu vill kommunen ställa högre krav på besiktning av båtarna i hamnen.

Det lutande fartyget vid Islandsfallet i centrum är en syn som få Uppsalabor har missat. Sedan den 20 mars har restaurangbåten Skeppet legat med kraftig slagsida efter att skrovet av någon anledning sprungit läck. I april gjordes ett försök att bärga Skeppet. Men det visade sig att vattnet var för strömt och vattennivån för hög.

– Bärgarna säger att det dröjer åtminstone till midsommar innan vattnet har lugnat ner sig och sjunkit undan tillräckligt, säger Per-Rickard Rönnberg, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

Väger 170 ton

Projektet kompliceras ytterligare av att kajen inte håller för en kran av den storlek som krävs för att lyfta upp Skeppet.

– Det är för tungt. Därför tror jag tyvärr inte att man kan snabba på processen. Jag tror att de flesta förstår att det inte är så lätt att få upp ett fartyg på 170 ton.

Att den kapsejsade båten väcker missnöje bland Uppsalaborna märks dels på sociala medier, dels på klagomål som riktas direkt till kommunen.

– Det kommer in på vår felanmälan och vi får höra från allmänheten att det är en skamfläck. Alla skäms ju över det, så är det. Men vänder man det till något positivt så har många fått upp ögonen för Uppsala hamn. Den får inte så mycket uppmärksamhet annars.

Kostnaden för själva bärgningen beräknas till över en miljon kronor. En utgift som av allt att döma försäkringsbolaget får stå för.

– Båten ska vara försäkrad. Det finns inget som tyder på att skattebetalarna ska drabbas på något sätt.

När Skeppet började välta gjordes direkt en skadebegränsning för att förhindra att båten inte tippade helt ner i ån.

– Redan där stod det klart att försäkringsbolaget tog kostnaden. Jag var i kontakt med både skadereglerare och restvärdesreglerare. Och Relita som gör jobbet har fått bankgarantier för att de ska få betalt, annars hade de inte gjort något heller, säger Per-Rickard Rönnberg.

Vill se skärpta regler

Händelsen har belyst vikten av att underhålla och kontrollera båtarna i hamnen. Kommunen ska nu se över regelverket och möjligheten att ställa högre krav på regelbundna besiktningar av båtarna.

– Vi har sett att det funnits brister i kontrollen. Uppsala hamn är ju ingen stor kommersiell hamn men vi kan ändå skriva särskilda regelkrav, som vi inte haft tidigare. Vi kan ställa krav på att båtar som ligger still vid kaj ska bottenbesiktas och skrovmätas var femte år, till exempel.

När kan kraven skärpas?

– Ett sådant beslut måste fattas på politisk nivå. Sedan kan det gå ganska fort. Efter sommaren bör man ha kunnat klubba igenom det, säger Per-Rickard Rönnberg.

Fakta

Uppsalabor rasar mot Skeppet

Facebookgruppen ”Du vet att du är ifrån Uppsala om ...” diskuterar ofta Skeppet. Här är några kommen­tarer:

”Måste säga att jag nu är ganska trött på att se detta sjunkande skepp!”

”Varför kommer inte ägaren hem och tar reda på skiten?! Det har ju alltid varit problem med denna båt/vrak!”

”Hoppas ägaren plockar upp skräpet ur ån.”

”Rätt värdelöst. Bättre hade varit att skrota skiten.”