Friluftsdag förenar familjehemmen

I Uppsala är behovet av fler familjehem stort. I söndags bjöd kommunen alla sina familjehem, kontaktfamiljer och jourhem på en friluftsdag med barnvänliga aktiviteter. Tanken är att familjehemsdagen ska bli en tradition.

Solen sken över Kroksta gård, utanför Uppsala, när ett fyrtiotal vuxna och barn deltog i en dag för familjehem, kontaktfamiljer och jourhem med barn upp till tolv år. Familjedagen arrangerades för första gången i söndags 27 maj och meningen är att den ska bli en årlig tradition.

– Vi vill göra något extra och kul för barnen och familjerna. Det är många gånger oerhört betydelsefullt för barnen att träffa andra i liknande situation, säger Marita Eriksson, enhetschef för socialförvaltningens Resursenhet som arrangerade dagen.

Hundratals barn

På plats bjöds på aktiviteter som korvgrillning, ansiktsmålning, lekar och tipsrunda. Och så blev det barnvänlig konsert med Pelle Svanslös, Maja Gräddnos och Måns – en succé enligt många.

I Uppsala kommun är i dag cirka 350 barn och unga permanent placerade i familjehem eller tillfällig jourfamilj. Cirka 200 barn vistas regelbundet i en kontaktfamilj, som de besöker och sover över hos en eller två helger i månaden.

– Vi har alltid ett stort behov av familjer, det är många barn som behöver stöd. Vi behöver många familjer så att vi kan matcha så att rätt barn kan komma till rätt familj, säger Marita Eriksson.

Stort behov av hem

När flyktingmottagandet var som störst, år 2015-2016, kom många ensamkommande till Sverige. Då var behovet av nya familjehem akut. Samtidigt slöt många nya Uppsalabor upp och anmälde intresse för att hjälpa till. I dag kommer nästan inga nya ensamkommande flyktingar. På Resursenheten ser man gärna att folks vilja att ställa upp som familjehem, kontaktfamilj eller jourhem kan fortsätta vara högt.

Viktigt med tid

En som valt att hjälpa till är Hanna Danielsson, som var med på familjehemsdagen i lördags. Hennes hem är ett familjehem och har haft ett barn placerat där i fyra år.

Vad är mest givande?

– Att kunna hjälpa till och finnas där för ett barn som behöver det men även i viss mån för barnets ursprungsfamilj. Vi hade tid, plats och kärlek till fler barn i vår familj.

Vad ska man tänka på om man vill hjälpa till?

– Det är viktigt att ha tid och att gilla att träffa många nya människor, inte bara barnet. Man träffar många runt barnet, barnets familj och släkt och även tjänstemän. Det har varit väldigt givande, man kan alltid lära sig något av alla man träffar.

Fakta

Vill du hjälpa till?

Behovet är stort av nya familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. På www.uppsala.se kan du läsa mer och göra en intresseanmälan. Ring Resursenheten på 018-727 14 07 om du har frågor.

Kontaktfamilj: Barnet bor kvar med sin ursprungliga familj men kommer till kontaktfamiljen ca 1-2 helger/månad. Under den helgen sover man över hos kontaktfamiljen.

Jourfamilj: Barnet kan av någon anledning inte bo med sina föräldrar och måste skyndsamt till en familj och vistelsen är av mer tillfällig karaktär.

Familjehem: Barnet behöver bo i en annan ­familj mer än bara till­fälligt.

För att bli familjehem, jourfamilj eller kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten för att se om familjen har tillräckliga förutsättningar.