Forntida by ny upptäckt

De stora utgrävningarna i Gamla Uppsala har fått mycket uppmärksamhet. Nu ges resultaten ut i bokform – en värld av krigare, slavar, aristokrater och en kung.

Och ett stolpmonument som skapat rubriker världen över.

Från tidigare forskning vet man en del om Gamla Uppsala, men det arkeologerna funnit nu är en forntida by. Här bodde aristokrater och krigare, bönder, slavar, smeder och väverskor med uppgift att tjäna sveakonungen som var högst i hierarkin. Man har hittat hus, gårdar och offerplatser som avslöjar ett skiktat klassamhälle ända från det att byn anlades.

Analysen av fynden är nu klar och resultaten presenteras i vetenskaplig form. Samtidigt släpps en bok riktad till en intresserad allmänhet. Boken går under namnet ”Gamla Uppsala – Människor och makter i högarnas skugga”.

– Normalt brukar populärvetenskapliga böcker utkomma senare än rapporter, säger författaren Kristina Ekero Eriksson, arkeolog och vetenskapsjournalist som i egenskap av informatör för projektet följt det på nära håll.

Tunneln viktig faktor

Bakgrunden till utgrävningarna som pågick 2012–14 var att en järnvägstunnel skulle byggas. Enligt lag blev utgrävningar då nödvändiga, vilket gav forskningen en chans med Trafikverket som finansiär. 70 000 kvadratmeter undersöktes, den största utgrävningen någonsin i området.

Gamla Uppsala var en så kallad centralplats från ungefär år 550 till 1100-talet, det vill säga ett centrum som spelade stor roll ekonomiskt, socialt, politiskt och religiöst. Här höll man ting, bedrev handel och hantverk och utförde religiösa ceremonier. En del är bekant från tidigare forskning, som kungens storslagna hall på 600 kvadratmeter, samt kungshögarna, som undersöktes redan på 1800-talet.

– I vissa av gårdarna har man slitit hårt och där har man funnit rester av smide, vridkvarnar och spinnredskap, säger Kristina Ekero Eriksson.

– Där aristokraterna bodde har fragment av glasbägare och andra värdeföremål hittats och på krigarnas boplatser har vapendelar, miniatyrsvärd och pilspetsar grävts fram. Samma gäller offerplatserna, också där varierade fynden enligt samhällsklass.

Stolpmonumentets gåta

Det mest sensationella fyndet är stolpraderna, som skapat rubriker också i internationell press. De löpte som två nästan kilometerlånga räckor som avslöjades under asfalten på Vattholmavägen. Långt över hundra sex meter höga trästolpar stod i vardera raden med sex meter mellan stolparna. Utan tvekan en imponerande syn. Stolpradernas funktion är oklar, men de kan ha omgärdat ett heligt område eller flankerat en processionsväg.

Asatro och kristendom

Torshammare och andra föremål vittnar om asatro. Det är möjligt att man offrade både djur och människor, men offerlunden som Adam av Bremen skildrar i en skrift från 1000-talet har inte hittats. Men i sjön Bokaren, inte långt härifrån, har man för många år sedan hittat människor och djur som slagits ihjäl.

Intressant nog grundades det första svenska ärkebiskopssätet på den gamla asatrons huvudsäte. Stenkyrkan byggdes på 1100-talet. Senare flyttades ärkesätet till Östra Aros, nuvarande Uppsala.

Fördjupad helhetsbild

Men det finns obesvarade frågor. Varför kungens hall brändes under senare delen av 700-talet, eller varför den aldrig byggdes upp på nytt, vet man inte. Byn expanderade också under vikingatid, men man vet inte vad som hände med kungen.

– Det man fått fram nu är en fördjupad helhetsbild, en forntida by med en stark social skiktning som man anat men nu kunnat undersöka, säger Kristina Ekero Eriksson.

Repetition

Boken innehåller mycket fakta men texten löper väl. Nya forskningsresultat vävs samman med kända historiska fakta. Samtidigt som läsaren får möjlighet att repetera sina historiekunskaper öppnas dörrarna till nya rön i en hittills outforskad värld.

Fakta

Fullspäckat program Fullspäckat program

Boken ”Gamla Uppsala – Människor och makter i högarnas skugga” (Norstedts) och forskarrapporterna släpps vid ett stort evenemang på Gamla Uppsala museum.

Författaren Kristina Ekero Eriksson och forskarna håller föredrag från fredag kväll till söndag ­eftermiddag.

Tid: 18–20 maj

Läs mer på www.arkeologerna.com