”Fler dödsolyckor får inte ske”

Kommunikationssystem. Skyddsräcken. Värdar. Besiktningsstation.

Att festa loss på ­studentflak kräver försiktighet, förberedelser – och koll på var man får åka.

Varje sommar inträffar flera allvarliga olyckor på studentflak runt om i landet. Till och med dödsolyckor har skett och polisen har därför satt upp regler och rekommendationer kring flaktrafiken.

Åker för fort

– Vi är stenhårda för att inte fler dödsolyckor ska ske. Hittills har vi i Uppsala varit förskonade från den typen av allvarliga olyckor och det vill vi även vara framöver. Därför är det viktigt att reglerna följs, säger Örjan Brodin, kommunpolis.

Han poängterar att ett oerhört ansvar vilar på förarna av studentflaken som ofta har verksamheten som bisyssla.

– De måste köra oerhört försiktigt. Den högsta tillåtna hastigheten är 20 km/tim, men det är egentligen alldeles för snabbt, säger Örjan Brodin.

– Tänk dig själv vad som händer vid en hastig inbromsning. Vi rekommenderar att de kör i 7 km/tim.

Kollar alla flak

Tidigare åkte trafikpoliser runt till skolgårdarna i Uppsala för att inventera varje flak, men det tog för mycket resurser i anspråk så nu måste alla ekipagen besiktigas vid Studenternas innan de ger sig i väg.

– Vi stoppar alltid något enstaka flak från att åka, men de flesta har börjat lära sig vad som gäller. Det här är ett festligt tillfälle och reglerna är till för att den stämningen inte ska bytas till sorg, säger Örjan Brodin.

Fakta

Det här gäller för festflaken

Innan studentdagen ska varje ekipage i god tid ha meddelat polisen färdväg, datum och tid, antal deltagare, registreringsnummer, transportansvarig och skoltillhörighet.

Alla flak ska besiktigas av polisen innan avfärd på parkeringen vid Studenternas IP. Intyget ska ­med­föras vid färd och vara väl synligt. Utan detta intyg kan färden stoppas.

Man får bara ta med så många passagerare att det inte kan uppstå någon fara.

Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer. Säten eller bänkar ska sitta fast.

Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

Fordonet får inte köra fortare än 20 km/tim. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim.

En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.

Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Här får flaken åka

Slingan sträcker sig mellan Kungsgatan, Strandbodgatan, Östra Ågatan (söder om Islandsbron), Munkgatan, Sjukhusvägen, Dag Hammarskjölds väg, Övre Slottsgatan, S:t Olofsgatan till Kungsgatan.

Innanför dessa gator får inte studentflaken åka. Dessutom stängs bland annat Drottninggatan, Östra och Västra Ågatan av för övrig trafik.

Källa: Trafikverket och Polisen