”Det är knappt vi vågar tro på detta”

En stor glädje – och ett uns tvivel. Det kände Eva-Lena Volk, Nätverket för ett civilflygfritt Uppsala, när hon hörde att planerna på en civilflygplats på Ärna skrotats.

– Det är knappt vi vågar tro på detta. För säkerhets skull fortsätter vi att skuggbevaka den här frågan, säger hon.

Det var i fredags som Uppsala Airport AB gick ut med ett pressmeddelande om att man ger upp försöken att få till en civilflygplats på Ärna. Beslutet hade fattats av aktieägarna vid en extraordinarie bolagsstämma.

Orsaken uppges vara att de ekonomiska kostnaderna inte längre är försvarbara ”i dagens politiska miljö”.

Politisk omsvängning

Den ”politiska miljön” har svängt radikalt över tid. När planerna först presenterades, 2007, var främst de borgerliga partierna positiva till idén, inte minst för att verksamheten skulle kunna generera flera hundra nya jobb i Uppsala. På senare år har såväl Centerpartiet som Sverigedemokraterna sällat sig till de rödgröna på motståndarsidan.

Ingen ”tjoar”

– Inför årets val har vi skickat ut en enkät till partierna för att ta reda på var de står. Nu är det inget parti som tjoar och argumenterar för civilflyg på Ärna, konstaterar Eva-Lena Volk.

Hon tror att både politiker och allmänheten blivit mer medvetna om hur tillgängligt Arlanda är och bättre informerade om flygets miljökonsekvenser.

Att det politiska intresset för civilflyget svalnat kan också förklaras med det faktum att Försvarsmakten börjat stärka sin verksamhet i Uppsala. Nu talas det till och med om att återinföra en flygflottilj här, vilket minskar utrymmet för en civilflygplats.

”Stor glädje”

Hans Lönn är vice ordförande i Gamla Uppsala Villa- och Trädgårdsförening som i många år fört en aktiv motståndskamp mot civilflyget.

– Vi skulle ju ha hamnat direkt under bullermattan här ute, med störningar både tidiga morgnar och sena kvällar. Så det är det med stor glädje vi tar emot det här beskedet. Hoppas bara det håller i sig, säger han.

Tillståndet gäller

Eva-Lena Volk påpekar att Uppsala Airport AB fortfarande har tillstånd att starta civilflyg på Ärna. Det gäller ända till 28 oktober 2021, enligt den förlängning som länsstyrelsens miljöprövningsnämnd beslutat om.

– Förlängningsbeslutet är överklagat av oss och många fler, men inte upprivet. Det är bland annat därför vi inte riktigt vågar jubla. Det kan ju faktiskt komma någon annan aktör och vilja fortsätta det här projektet, säger hon.

Många krafter

Eva-Lena Volk blev samordnare för Nätverket redan 2007 och har fungerat som sådan ända fram till förra året.

– Men jag har verkligen inte varit ensam, vi har varit väldigt många som arbetat för att stoppa planerna. Föreningar, pensionerade forskare, närboende – det är många krafter som år ut och år in hjälpt till med detta, vilket är helt fantastiskt.

Upplöser ni Nätverket nu?

– Vi ska träffas och diskutera hur vi ska förvalta våra erfarenheter. Det blir nog en fest också, ett rejält avslut som syns och hörs.

Oräkneliga turer

Här är en sammanställning av turerna kring planerna på en civilflygplats i Uppsala:

2004. Uppsala Air bildas och inleder förhandlingar med flera utländska flygbolag. Flygstarten beräknas till 2006.

2005. En majoritet av Uppsalas politiker säger ja till civilflyg på Ärna.

2006. Fortifikationsverket, som äger flygfältet, vill att finansdepartementet utreder lämpligheten i att verket ingår avtal med ett privat bolag, Uppsala Air.

2007. Avtalet klart. Uppsala Air har nu klartecken från såväl Försvarsmakten som Fortifikationsverket att använda delar av Ärna.

2008. Försvarsmakten ansöker hos länsstyrelsen om miljötillstånd för civilflyg. Detta år utser också Luftfartsstyrelsen Uppsala-Ärna till riksintresse för luftfart.

2009. Den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige säger ja till ­civilflyg. De rödgröna partierna säger nej.

2010. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation säger ja till Försvarsmaktens ansökan. Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.

2011. Mark- och miljödomstolen rekommenderar regeringen att säga nej till ansökan, av miljöskäl.

2013. Alliansregeringen säger ja till civilflyget. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

2014. HFD fastställer alliansregeringens beslut. Det vinner laga kraft 28 oktober 2014 och gäller till 28 oktober 2017.

2014. I december säger den då borgerligt styrda plan- och byggnadsnämnden i Uppsala ja till Uppsala Airports ansökan om bygglov för en terminalbyggnad, p-plats med mera på Ärnafältet. Beslutet överklagas till länsstyrelsen.

2015. I november river länsstyrelsen upp bygglovsbeslutet.

2017. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation säger ja till förlängning av igångsättningstillståndet, till 28 oktober 2021. Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.